Zgodnie z naszą filozofią od wielu lat pracujemy w zintegrowanym systemie zarzadzania jakością ISO 9001 i zarządzania środowiskowego ISO 14001.

 

O sukcesie Firmy KORFF ISOLMATIC działającej w branży budowlanej i izolacyjnej, decydują jej Klienci. Celem i podstawą naszych działań jest zadowolony Klient, a ochrona środowiska stanowi ważny element naszej działalności, który znacząco wpływa na nasz rozwój oraz umacnia zaufanie odbiorców do Firmy. Prowadzimy działalność biznesową w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Pomaga nam w tym wdrożony i ciągle doskonalony zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, zgodny z normami
PN EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.

 

Zarząd i Pracownicy firmy KORFF ISOLMATIC są świadomi, że zadowolenie Klientów jest zależne od spełnienia ich wymagań w zakresie wysokiej jakości wyrobu, terminowej dostawy
i satysfakcjonującej ceny. Dlatego też gwarantujemy:

 

”Brak odstępstw od uzgodnionych i udokumentowanych wymagań klienta zawartych w akceptowanej przez niego ofercie”

W zakresie ochrony środowiska deklarujemy ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego poprzez bieżące identyfikowanie aspektów środowiskowych i ograniczanie ich wpływów na środowisko naturalne oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i innych, związanych z aspektami środowiskowymi. W promowanie działań na rzecz ochrony środowiska zaangażowani są wszyscy Pracownicy Firmy, którzy mają świadomość potrzeby racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i energii w obszarze naszej działalności oraz zapobiegania zanieczyszczeniom. Deklarujemy, że zarówno Kierownictwo firmy jak i Pracownicy, gwarantują spełnienie wymagań i ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskowego, jako jednego z priorytetów działalności Firmy. Gwarantujemy zapewnienie środków na edukację projakościową i proekologiczną oraz na inwestycje służące ochronie środowiska, wybór i stosowanie technologii przyjaznych środowisku, uwzględnianie w planach taktycznych i strategicznych zadań zmierzających do ograniczenia ujemnego wpływu na środowisko.

Przyjmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za wdrożenie i utrzymanie powyższej Polityki Jakości i Środowiskowej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką.