Projekt RPO 1.5 A - Wdrożenie nowego procesu technologicznego w Korff Isolmatic Sp. z o.o. 2018

Beneficjent:
KORFF ISOLMATIC SP. Z O.O.

Tytuł projektu:
„Wdrożenie produkcji złączy zimnochronnych ogniotrwałych (ZZO) w KORFF ISOLMATIC SP.Z O.O.”

Cel projektu:
Celem projektu  był rozwój i wzrost KORFF ISOLMATIC Sp. z o.o. dzięki dywersyfikacji produkcji i wprowadzeniu do oferty innowacyjnego produktu.

 

- tytuł projektu: „Wdrożenie produkcji złączy zimnochronnych ogniotrwałych (ZZO) w KORFF ISOLMATIC SP.Z O.O.”
- Całkowita wartość Projektu: 697 161,20 zł
- Wartość dofinansowania: 170 039,31 zł