Informujemy, że w dniu 04 czerwca 2014r. firma Korff Isolmatic Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pt.: Wdrożenie w przedsiębiorstwie Korff Isolmatic Sp. z o.o. strategii CSR oraz usprawnienie standardów produkcji, w tym zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i poprawa relacji z personelem” o numerze 56 / SPPW / DPP/ 2014 ,który jest realizowany w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi.

Kwota wsparcia wynosi 92 960,00 PLN tj. 27 339,57 CHF