Projekt RPO 1.5 A - Wdrożenie nowego procesu technologicznego w Korff Isolmatic Sp. z o.o.

 

Korff Isolmatic Sp. z o.o., realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 

Tytuł projektu:

Wdrożenie nowego procesu technologicznego w Korff Isolmatic Sp. z o.o.

 

Cel projektu:

Wprowadzenie metetody produkcji w oparciu o technologię cięcia strumieniem wody
z innowacyjnym systemem sterowania.

 

Całkowita wartość projektu:

983.024,00 zł

Wartość dofinansowania:

239.761,80 zł