Zapytania ofertowe CSR

Zapytania ofertowe CSR

Korff Isolmatic Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do składania ofert na realizacje działań związanych z realizacją projektu
„Wdrożenie w przedsiębiorstwie Korff Isolmatic Sp. z o.o.
strategii CSR oraz usprawnienie standardów produkcji,
w tym zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i poprawa relacji z personelem”

w ramach szwajcarsko – polskiego programu współpracy.

 

Umowa o dofinansowanie numer: 56 / SPPW / DPP/ 2014 zawarta 04 czerwca 2014.

 

Projekt współfinasowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego program współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.