Stowarzyszenia i Organizacje

Europa Forum – Ekonomiczno-Społeczne Zrzeszenie Niemieckich i Polskich Przedsiębiorstw działające  na Dolnym Śląsku pod patronatem Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu, Wojewody Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
www.ef.com.pl

Sipur  – Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Poliuretanu w Polsce.
www.sipur.pl