Projekt - Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

Korff Isolmatic Sp. z o.o., realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 

Tytuł projektu:

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy  Korff Isolmatic Sp. z o.o.

 

Cel projektu:

Poprawa konkurencyjności firmy Korff Isolmatic Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

 

Całkowita wartość projektu:

20.000,00 zł

Wartość dofinansowania:

13.821,14 zł