Konstrukcje wsporcze typ 171

Konstrukcje do montażu obejm typu 170 Ex i 170 FL
występują jako uzupełnienie obejm zimnochronnych; występują w dwóch wariantach 171/1 (dla obejm 170 Ex) i 171/2 (dla obejm 170 FL)

Cechy i właściwości

  • Pozycja montażowa obrócona o 45o celem umożliwienia minimalnych odstępów osiowych
  • Możliwe warianty:
    • powierzchnia zagruntowana
    • powierzchnia ocynkowana galwanicznie
    • powierzchnia ocynkowana ogniowo