Projekt PRE – wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Projekt – Pozyskanie nowych rynków zbytu poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Spółkę Korff Isolmatic

Korff Isolmatic Sp. z o.o., realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 

Tytuł projektu:

Pozyskanie nowych rynków zbytu poprzez wdrożenie Planu rozwoju Eksportu przez Spółkę Korff Isolmatic

Cel projektu:

Zwiększenie międzynarodowej ekspansji firmy Korff Isolmatic Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

 

Całkowita wartość projektu:

100.000,00 zł

Wartość dofinansowania:

85.000 zł