Artykuł w Isoliertechnik

W czasopiśmie „Isoliertechnik” ukazał się artykuł dotyczący połączenia firm KORFF: {link}