Projekt RPO 1.A - CPV 48321000-4 „Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

05-09-2017 godz 16:06

aktualizacja zawiadomienie_autocad.pdf  

 


24-08-2017 godz 15:23

aktualizacja zapytanie_ofertowe_autocad.pdf  

 


 

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją Projektu finansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w załączeniu przekazuję zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty na dostawę oprogramowania AUTO CAD.

Kod CPV Zamówienia: 48321000-4  „Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)”
Termin składania ofert mija 01-09-2017r. o godz. 14:00

Zapraszamy do składania ofert!